De Lichtkring

Kerkdiensten
Live!
Gemeente
De Horsten
Gemeente
Emiclaer
Adres - Route
Contact
U bent hier: Symboliek > Het kunstwerk > Het rechter paneel

De symboliek van het kerkgebouw:
Het kunstwerk; Het rechter paneel

Het rechter paneel geeft het Evangelie weer. Mozes, de profeten en apostelen openbaren Gods heil voor zijn volk en laten zien wie God is en wat Hij wil.

"…… mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest." (2 Pet. 1 : 21, NBV)

De wet geschreven op 2 tafelen leert hoe wij behoren te leven. De geboden geven structuur aan het leven van Gods volk. De bijbelboeken geven structuur aan de openbaring; ze zijn voor iedereen in alle tijden, talen en plaatsen leesbaar. Dit paneel is daarom gestructureerd en herleidbaar opgezet in verticale en horizontale strepen. Ook zijn de letters herkenbaar.

Terug naar het overzicht     
Documenten  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Inloggen