De Lichtkring

Kerkdiensten
Live!
Gemeente
De Horsten
Gemeente
Emiclaer
Adres - Route
Contact
U bent hier: Historie

Historie

Omstreeks het jaar 1000 wordt voor het eerst melding gemaakt van kerkelijke activiteit in Amersfoort: op de Heiligenberg wordt een klooster gebouwd. In 1572 voltrok zich de Reformatie die zich in 1579 met kracht doorzette. In 1834 voltrok zich binnen de kerk de Afscheiding. De Doleantie ontstond in juni 1887. Vlak voor en tijdens de 2e wereldoorlog woedde binnen de Gereformeerde Kerken opnieuw strijd rondom de leerzuiverheid van de Kerk.
De leeruitspraken van de synode van 1942 en 1943 werden niet voor vast en bondig gehouden.
Daardoor werd de Vrijmaking in 1944 een feit.

Op 1 januari 1956 wordt de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Amersfoort gesplitst in twee zelfstandige kerken: de Gereformeerde Kerk van Amersfoort-Centrum en de Gereformeerde Kerk van Amersfoort-West. In 1972 wordt de stad Amersfoort uitgeroepen tot groeistad en Amersfoort-West groeit mee. In 1983 bedraagt het zielental 861. De omvang van de gemeente wordt zo groot, dat de kerkenraad besluit om te komen tot instituering van een zelfstandige gemeente in Amersfoort-Noord.

Op 17 juni 1984 doet ds. H.A. Strating zijn intrede als predikant van de toekomstige kerk van Amersfoort-Noord. Op 2 januari 1990 wordt de Gereformeerde Kerk van Amersfoort-Noord onder de herderlijke leiding van ds. Strating geïnstitueerd. In dat jaar wordt ook met de bouw van De Lichtkring in de wijk Kattenbroek begonnen. Tevens neemt ds. M.J.C. Blok uit Apeldoorn het beroep voor 2e predikant aan.

Op 1 september 1991 wordt, tijdens de intrededienst van ds. Blok, het kerkgebouw De Lichtkring in gebruik genomen. Op het grondgebied van Amersfoort-Noord gaat de groei door en op 13 oktober 1996 wordt ds. J. Boersma uit Harderwijk aangetrokken. Vanaf september 1996 worden wekelijks 6 diensten gehouden: 5 in De Lichtkring en voor 1 dienst moet uitgeweken worden naar het kerkgebouw van Amersfoort-West.

Op 19 juli 1997 overlijdt ds. H.A. Strating, een groot verlies voor de kerk. Hij heeft als predikant van Amersfoort-West en later Amersfoort-Noord alle groeifases meegemaakt. De Here beschikt echter dat de afronding zonder ds. Strating moet geschieden.

In 1999 telt de gemeente bijna 2200 zielen. Daarom wordt besloten tot de bouw van nog een kerk in de nieuwe wijk Nieuwland. In dat jaar wordt ook nog een predikant beroepen: ds. G. Zomer Jzn neemt op 16 mei 1999 het beroep aan. Op 3 januari 2000 wordt de gemeente Amersfoort-Noord definitief gesplitst in vier zelfstandige gemeenten:
       
  1.  Sectie Schothorst wordt Amersfoort-De Horsten onder de herderlijke leiding van ds. Boersma;
        Zij blijven in De Lichtkring.
  2.  Sectie Zielhorst wordt Amersfoort-Emiclaer onder de herderlijke leiding van ds. Blok;
        Zij blijven in De Lichtkring.
  3.  Sectie Hoogland wordt Amersfoort-Hoogland onder de herderlijke leiding van ds. Zomer;
        Zij verhuizen naar de Boogkerk.
  4.  Sectie Nieuwland wordt Amersfoort-Nieuwland onder herderlijke leiding van de in juli 2000
        aangetrokken ds. J. Geersing; Zij verhuizen naar de Boogkerk.

Documenten  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Inloggen