De Lichtkring

Kerkdiensten
Live!
Gemeente
De Horsten
Gemeente
Emiclaer
Adres - Route
Contact
U bent hier: De avondmaalsgangers

Avondmaalsgangers

Sybrand Steen richt zich, op beeldende wijze en
met een heel eigen interpretatie, tot de avondmaalsgangers.

De moeder van acht

O Heer, geef dat de kinderen zich gedragen,
dat niemand in de kerk last van ze heeft.
Laat me zo mogelijk onbezorgd genieten
Van wat U in de maaltijd aan ons geeft.

Nu staat mijn man op het lijstje voor diaken!
De kinderen vinden het prachtig: Pa op tal!
Dat komt van die collectezak natuurlijk.
Ik hoop toch zo dat Papa winnen zal!

Hij is geknipt voor het ambt; er is geen betere.
Hij is misschien niet vreselijk geleerd,
maar hij heeft hart voor anderen, hij kan luisteren
en ik weet dat hij het ambt oprecht begeert.

Maar ik moet er niet aan denken dat hij avond
aan avond weg zal zijn uit ons gezin.
De kinderen hebben ook een vader nodig;
de oudste gaat de puberteit al in.

Denk niet dat ik in zak en as ga zitten
ik ben zelfs trots op dit fijne stel:
een lieve man en acht gezonde blagen!
Als ik niet dankbaar zijn kan, wie dan wel?

-------

Handelingen 6 : 1 en 3
Het bevredigt niet dat wij de tafels bedienen.
Ziet dan uit naar zeven mannen onder u,
opdat wij hen voor deze taak aanstellen.

Handelingen 7 : 55
Maar Stefanus, vol van de Heilige Geest,
sloeg de ogen ten hemel
en zag de heerlijkheid Gods
en Jezus, staande ter rechterhand Gods.

Terug naar het algemene overzicht

Documenten  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Inloggen