Pagina 1
Datum Tijd Gem. Voorganger Stof Bijzonderheden
01-03-2020 10.45 Emiclaer Ds. R. Kelder  Matteüs 21:12-17 40 dagen tijd
  16.30 Gezamenlijk (EM verantw.) Ds. E.A.W. Mouissie  Vrije stof Leerdienst
08-03-2020 10.45 Emiclaer Ds. R. Kelder  Matteüs 26:1-16 40 dagen tijd, Heilig Avondmaal
  16.30 Gezamenlijk (EM verantw.) Ds. B. Luiten  Vrije stof
11-03-2020 19.30 Gezamenlijk (EM verantw.) Ds. B. Luiten  Vrije stof
15-03-2020 10.00 Gezamenlijk (DH verantw.) Online-dienst | Karin Koelewijn  Matteüs 26:57-68 40 dagen tijd
22-03-2020 10.00 Gezamenlijk (EM verantw.) Online-dienst | Ds. R. Kelder  Matteüs 27:11-14 en 19-26 40 dagen tijd
29-03-2020 10.00 Gezamenlijk (DH verantw.) Online-dienst | Ds. R. Kelder  Matteüs 27:33-44 40 dagen tijd