Diensten zondag 23 februari 2020

08.45 u. Ds. B. Luiten
16.30 u. Ds. D.T. Vreugdenhil *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten