Diensten zondag 27 oktober 2019

08.45 u. Ds. B. Luiten
16.30 u. Ds. R. Kelder *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten