Diensten zondag 25 augustus 2019

08.45 u. Prof. dr. B. Kamphuis
16.30 u. Br. André Lucas *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten