Diensten zondag 3 oktober 2021

10.00 u. Ds. B. Luiten *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten