Diensten zondag 17 januari 2021

10.00 u. Ds. R. Kelder *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten