Diensten zondag 16 december 2018

10.45 u. Ds. R. Kelder
16.30 u. Ds. K. Beiboer *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten