Diensten zondag 23 juni 2019

10.45 u. Ds. R. Kelder
16.30 u. Ds. B. Luiten *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten