Diensten zondag 15 december 2019

08.45 u. Ds. R. Kelder
16.30 u. Ds. P.R. Baas *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten