Diensten zondag 3 juli 2022

10.00 u. Mw. K. Koelewijn *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten