Diensten dankdienst 28 september 2022

10.30 u. Ds. R. Kelder *)

Diensten zondag 2 oktober 2022

10.00 u. Ds. R. Kelder *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten