Diensten zondag 30 januari 2022

10.00 u. Ds. A. de Snoo *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten