Kerkdiensten a.s. zondag

08.45 u. en 10.45 u.
16.30 u.

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten.