Diensten zondag 24 december 2017

08.45 u. Ds. R.W.J. Soeters
21.00 u. Ds. B. Luiten *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten