Diensten zondag 22 oktober 2017

08.45 u. Ds. B. Luiten
16.30 u. Br. Rien van Gent *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten