Diensten zondag 22 juli 2018

10.00 u. Ds. R. Kelder *)
16.30 u. Ds. B. Luiten *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten