Diensten zondag 25 maart 2018

10.45 u. Ds. R. Kelder
16.30 u. Ds. W. Scherff *)

*) Gezamenlijke dienst met Amersfoort-de Horsten